Mr. Ghanashyam Paudyal

Chairperson

Mr. Raj Pathak

Vice-Chairperson

Mr. Shailendra Kaji Shrestha

General Secretary

Mr. Hari Krishna Neupane

Secretary

Mr. Bijaya Bajracharya

Treasurer

Mr. Anjani Phuyal

Member

Dr. Birendra Shrestha

Member

Mr. Bed Bhattarai

Member

Mr. Narad Bhandari

Member

Mr. Saroj Koirala

Member

Mr. Umesh Parajuli

Member